Buca Belediyesi, Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin olduğu alandaki payının Maliye Hazinesi’ne devretme kararını meclis gündemine taşıyacak

Buca Belediyesi, Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bulunduğu parselin Belediyeye ait hissesini, Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsis edilmesi yönünde bir karar aldı. Karar Buca Belediyesi Meclisi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantı’nın ilk birleşiminde görüşülecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yapım Programı kapsamında 32 derslikli (yık/yap) okul binası yapılması için Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesi talep etti.

Vergi borçları karşılık okul  hissesi 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun Geçici 8. Maddesi hükmüne göre Maliye Hazinesine devredilerek, taşınmaz değeri kadar tutarın Buca Belediyesi’ne ait borçlardan düşürülmesi için önerge verilecek.

Gündem maddesi şu şekilde; 

”Tapu kaydında Kocatepe Mahallesi 53062 ada,1 parselde kayıtlı (Buca Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin olduğu alan) 37620.83 m² yüzölçümlü taşınmazın 1016.63 m² hissesi Kurumumuza ait olup, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yapım Programı kapsamında 32 derslikli (yık/yap) okul binası yapılması için Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesi talep edilmekte olup; Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün imar durumu belgesinde, taşınmazın tamamı ”TEKNİK OKUL” alanında kalmaktadır. Bu nedenle, söz konusu taşınmazın 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun Geçici 8. Maddesi hükmüne göre Maliye Hazinesine devredilerek, taşınmaz değeri kadar tutarın Belediyemize ait borçlardan düşürülmesi için 5393 sayılı Kanunun 18/e maddesine istinaden görüşülerek, karar alınması istemine dair önerge”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here