Bilişim Hukuku Nedir ?

0
9

Bilişim hukuku sözde ilişkinin bir sonucudur Elektronik bir bilgi ortamında gerçekleşen “bilgi toplumu”. İnternette e- ticaretin ortaya çıkışı, bilgi hukukunun ilk gerçeğidir. Tüccarların ve müşterilerin elektronik beyanlarının, elektronik sözleşme kavramının onaylanarak yasal olarak doğrulanmasına ihtiyaç vardır. Elektronik imza teknolojileri kullanılmaya başlanıyor. Bu, bir Sertifika Hizmet Sağlayıcısı tarafından sağlanan “genel” ve “özel” bir anahtarla “imzalanmış” dosyanın kimliğini doğrulayan asimetrik bir şifrelemedir. İzmir Avukat  Elde edilen yüksek bilgi güvenliği seviyesi, bilgi teknolojilerinin, örneğin e-bankacılıkta olduğu gibi, iş hayatının derinliklerine nüfuz etmesini sağlar.

İzmir Avukat | İzmir Bilişim Avukatı | İzmir Boşanma Avukatı

E-devletin uygulanması ve “e-devlet” in kurulması, bilgi hukukunun geliştirilmesinde bir sonraki aşamadır. Devlet idaresi tarafından tutulan çeşitli elektronik kayıtlar görünür(ESGRAON gibi) ve bu kayıtlardaki bilgilere erişim için algoritmalar – eyaletler arası düzey de dahil olmak üzere bölümler arası ve bireylerin sorguları için. Kamuya açık bilgilere erişim ve gizli bilgi türleri için mevzuat ortaya çıkmaktadır. Bir sonraki adım, çeşitli yasal prosedürleri gerçekleştirmek için bir arayüz oluşturmaktır. Bu bağlamda, örneğin, elektronik idari hizmetlere erişim için tek bir portalımız var. Bazı ülkelerde, internet üzerinden doğrudan oy verme yeteneği, “e-demokrasi” kavramını doğurmakta ve yeni teknolojik fırsatlar, referandumlarla doğrudan yönetişim konusunu gündeme taşımaktadır.

Bir yandan kişisel verilerin ve mahremiyetin korunması, diğer yandan bilgi özgürlüğünün kısıtlanmasının riskleri, bilgi hukukunun temel konularıdır. “Kişisel veriler”, birey veya grup ilişkisi, alışkanlıkları, davranışı ve durumu hakkındaki bilgilerdir. Bu verilerin korunması, temel insan haklarının güvenliği için gereklidir. “İstenmeyen elektronik mesajlar” (genellikle bir satın alma teklifiyle birlikte), elektronik bir ortamda, onları alan bilgi sistemini bloke edecek ve önemli kamusal işlevlerin etkisine yol açacak bir hacim ve hızda gönderilebilir. İnternet dolandırıcılığı, virüslerin yayılması, çocuk pornografisi, bilgi dosyalarına yetkisiz erişim, verilerin tahrif edilmesi vb. Tipik bilgisayar suçları arasındadır. İşlevselliği sınırlandırmanın teknik araçları olan “dijital içerik yönetim teknolojileri” (kopyalama yasakları, belirli bir süre sonra kendi kendini silme veya başka bir bilgisayar / program tarafından kullanılamama), bilgi hukukunun diğer bir sorunudur. Bu teknolojiler korumayı amaçlamaktadır telif hakkı , ancak aynı zamanda bilim, eğitim ve özgür fikir alışverişinin yolunu da tıkıyorlar. Bu, insan ruhunun kazanımlarına özgürce erişim hakkı gibi bazı temel insan haklarını tehdit etmektedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here